Асистент м-р Владан Андоновиќ


Машински Факултет

Канцеларија

Кампус 2 

Телефон: 032 550 860