Информации

1994 Завршена општа гимназија во УСО Ванчо Прке во Виница

2001 Завршен Медицински факултет на Медицинска Академија – Софија, Р. Бугарија

2002-во тек Вработена во ПЗУ Филип Втори – Скопје

2006-2007 Едукација Интервентна Кардиологија под менторство на Проф. Др. Сашко Кедев

2007 Едукација за Контрола на Интрахоспитални инфекциии во Клинички Болнички Центар – Ребро – Загреб, Р. Хрватска, под менторство на Проф. Др. Смиља Калениќ

2007 Курс за Трансторакална ехокардиографија и нејзина клиничка апликација во организација на Европската асоцијација за ехокардиографија – Белград, Р. Србија. 2009 – Курс за Напредно одржување во живот во организација на македонското здружение за реанимација под покровителство на Европското здружение и 5 годишна сертификација

2009 Курс за Напредно одржување во живот во организација на македонското здружение за реанимација под покровителство на Европското здружение и 5 годишна сертификација

2011 Специјализација по интерна медицина на Медицински факултет Св. Кирил и Методи - Скопје