Доц. д-р Зденка Стојановска

Факултет за медицински науки

Кабинет бр 5

Штип

Консултации во вторник од 12:30 до 13:30  и четврток од 9 до 10 часот