Доц. д-р Зоран Ханџиски, Факултет за медицински науки

Канцеларија
Кабинет бр.8, Кампус 3

Термин за консултации: понеделник 09:00-12:00 часот

Предмети на додипломски студии:

Патофизиологија за Стоматологија и Фармација

Патофизиологија 1 и 2 

Спортска медицина

Спортска медицина ВЗШ

Антропологија

Физикална медицина со рехабилитација

Предмети на постдипломски студии

Кинезитерапија при повреди и фрактури на локомоторен апарат