Проф. Д-р Златко Георгиев
Факултет за медицински науки

Катедра за стоматологија

Канцеларија:

Текстилно училиште, Предавална 1

Работа со студенти во канцеларија:

Штип: 
вторник од 09:00 до 11:00