Асистент д-р Анѓела Дебрешлиоска, специјалист по Интерна медицина

Факултет за медицински науки 

Канцеларија

Кабинет бр. 11, Кампус 3

Телефон: 032/550-417

Предмети:

Интерна медицина

Имунологија