Информации

Лектор по англиски јазик м-р Адријана Хаџи-Николова

Филолошки Факултет

Катедра за Англиски Јазик и Книжевност

Канцеларија:

Кампус 4

Телефон: 032/ 550 - 159