Факултет за информатика

Катедра за компјутерски технологии и интелигентни системи

 

Канцеларија:

Кампус 2, канцеларија бр 30, први кат северно крило

Телефон +389 32 550 123