Информации

Помлад асистент м-р Антонио Момироски, Земјоделски факултет

 

Канцеларија

Кабинет Бр. 12- Асистенти, Кампус 2 

Предмети:

Овоштарство 2

Житни растенија