Информации

1988-1992 Завршено средно образование во УСО Никола Карев

1992-1999 Завршен медицински факултет на универзитетот Св.Кирил и Методиј и добиена лиценца за доктор по општа медицина

1999-2003 Вработена во француска хуманитарна организација  -Hendikep Internacional

2003 Вработена во ПЗУ„Неуромедика „ Скопје

2004-2008 Завршена специјализација по радиологија на Универзитетската клиника по радиологија -Скопје

2007 Курс за практична употреба на Multislice CT  Angiografy in coronar diseases and urgent radiology-San Diego-USA

2007 Школа за магнетна резонанца на глава и врат во Бреша-Италија

2009 Вработена во Филип Втори како радиолог во  Ургентен Дијагностички Центар

2009 Курс за усогласување на работни протоколи за прегледи на повеќеслоен комјутерски томограф и магнетна резонанца кој се одржа во Будимпешта од 15 -16 Октомври 2009