Вонреден Професор д-р Билјана Златановска, Факултет за информатика

Катедра за применета математика

Канцеларија:

Кабинет бр. / во Кампус 2, трети кат, северно крило
Телефон ++389 32 550 107
Работа со студенти во канцеларија: /