Информации

Доц. д-р. Дарко Велјановски, Факултет за медицински науки, Штип.

Специјалист по орална хирургија во Специјалистичка ординација по Орална хирургија „Хами Оптимум“ во Скопје.

е пошта: darko.veljanovski@ugd.edu.mk