Информации

Проф. д-р Нина Даскаловска

Филолошки факултет

Катедра за англиски јазик и книжевност

Канцеларија

Кампус 4 - Канцеларија бр. 15

тел. 032 550 158