Проф. д-р Емилија Арсов, вонреден професор

Продекан за настава на Земјоделски факултет

Катедра за заштита на растенијата и животната средина

Локација: Кампус 2, Канцеларија 11, трети спрат 

тел: 032 550 616

Термини за консултации

Секој Понеделник 13 до 15 часот, Наставен центар Прилеп 

Секој Вторник од 13 до 15 часот, Наставен центар Штип

Секој Петок 14 до 15 часот, Наставен центар Кавадарци