Проф. д-р Елена Веселинова, Економски факултет

Раководител на катедра менаџмент

 

Канцеларија:

Кампус 4
Телефон ++389 32 550 314

Термини за консултации:

Штип: вторник 10.00-12.00 часот

Струмица: среда 12.00-14.00 часот

Скопје: четврток 12.00-14.00 часот преку една недела

Предмети на додипломски студии:

Менаџмент

Стратегиски менаџмент

Инвестиционен менаџмент

Портфолио менаџмент

Теорија на одлучување