Асистент м-р Горан Миладинов

Економски Факултет

Катедра за Менаџмент

Канцеларија:

Кампус 4

Телефон: 032/ 550 -307