Проф д-р Ѓорѓи Шуманов

Факултет за Медицински Науки

Канцеларија:

Кампус 3 - Канцеларија 9

Телефон:

032/ 550 - 405

Термин за консултации: секој четврток од 10.00-14.00 часот во канцеларија бр.9 на ФМН