Информации

 • 1960 Основно училиште, Гостивар
 • 1965 Средно училиште, Гостивар
 • 1965-1969 Медицински факултет, унив. Св.„Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
 • 1968 Прва хируршка клиника, Карлов Универзитет, Прага, Чешка република
 • 1969-1970 Лекар по опша медицина, Медицински центар Гостивар
 • 1970 Пракса со завршен испит по право и Устав (Државен Испит)
 • 1971–1972 Здравствен дом во Скопје
 • 1972 Клиника за Ортопедски болести, Медицински факултет, Скопје
 • 1972-1976 Специјализација по ортопедиија
 • 1974 Специјална болница по Ортопедија и Трауматологија, Бањица, Белград, Србија
 • 1974 Трауматолошка болница, Загреб, Хрватска
 • 1975 Асистент по ортопедија
 • 1975 Клиника по ортопедија, Љубљана, Словенија
 • 1977–1980 Постдипломски студии по медицина, тема “Компаративна процена на клинички и радиографски карактеристики споредени со патоморфолошките карактеристики на остеосаркомите”.
 • 1978 Клиника по ортопедија, Royal Hospital, Копенхаген, Данска
 • 1981-1984 Докторски студии по медицина, Тема: “Евалуација на вредноста на модел на малигни коскени тумори”
 • 1985 Наставник по ортопедија
 • 1985 UNDP проект: “Surgical prevention of the disabilities of the locomotory system”, Memorial hospital – Cancer Centre, New York
 • 1986 Универзитетска клиника, Хелсинки, Финска
 • 1987 Универзитетска клиника по ортопедија, Kioto, Јапонија
 • 1990 Визитинг професор на Универзитетска клиника по ортопедија, Будимпешта, Унгарија
 • 1990 Професор по ортопедска хирургија и трауматологија
 • 1995 Tulane University, New Orleans, USA
 • 1995 Универзитетска клиника по ортопедија, Виена, Австрија
 • 1995 Универзитетска клиника по ортопедија, Виена, Австрија
 • 1995-1997 Претседател на МАДОТ и организатор на Првиот Конгрес на МАДОТ со меѓународно учество- Скопје 1997
 • 1997 University in Kent, U.K.
 • 1997–2002 Директор на Клиниката за Ортопедски болести во Скопје
 • 1998 University in Fukuoka and Tamana, Japan
 • 1998 Клиника по ортопедија, Франкфурт, Германија
 • 2001 Righospitalet - Denmark
 • 2001 Клиника по ортопедија, Фриули, Италија
 • 2002 Универзитетска клиника по ортопедска хирургија, Сан Диего, САД
 • 2003 Универзитетска клиника по ортопедија, Туле, Хелсинки, Финска
 • 2007-2009 Директор на Клиниката за Ортопедски болести, Медицински факултет, унив.св.„Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
 • 2010 ПЗУ Специјална болница за хируршки болести Филип Втори