Ицко Ѓоргоски, Факултет за медицински науки
Катедра за физиологија

Канцеларија

Кабинет бр. 11, Кампус 3