Проф. д-р Илчо Јованов

Декан на факултетот за музичка уметност

Кампус 4

Телефон: 032/ 550 - 201

Термин за консултации: Вторник - 11 часот