Информации

Доц. д-р Илија Милев, Факултет за медицински науки, УГД Штип

Општ и дигестивен хирург вработен во ЈЗУ Клиничка болница Штип