Информации

Помлад Асистент м-р Јована Караникиќ

Филолошки факултет

Студиска група италијански јазик и книжевност

Канцеларија:

Кампус 4 - канцеларија 1/3

Консултации

09:30 -10:30 часот  - понеделник