Доц. д-р Јован Ивчев, Факултет за медицински науки, Штип

Раководител на сектор за уролошка хирургија на хируршките одделенија во ГОБ “8ми Септември“, Скопје

Е пошта: jovan.ivcev@ugd.edu.mk