Настава

Математика 1 (Економски факултет)

Поврзани материјали за предметот

1. Применета математка - збирка задачи (2004), Драги Јанев.
2. Математика (2009), Татјана Атанасова-Пачемска.

Математика 1 (Машински Факултет)

Поврзани материјали за предметот

1. Предавања и задачи за вежбање по предметите Математика 1 и Инженерска математика, д-р Никола Тунески
2. Виша математика I-IV, Б.Трпеновски, Н. Целакоски, Ѓ. Чупона, Просветно дело, Скопје 1995

Математика 1 (Електротехнички Факултет)

Поврзани материјали за предметот

1. Виша математика I-IV, Б. Трпеновски, Н. Целакоски, Ѓ.Чупона, Просветно дело, Скопје 1995
2. Математичка анализа, Милан Меркле, Рачунарски факултет, Београд 2006
3. Решени задачи (Математичка анализа), Ѓорѓи Марковски

Линеарни трансформации (Електротехнички Факултет)

Поврзани материјали за предметот

1. Предавања и вежби по Линеарни трансформации, Билјана Јолевска-Тунеска
2. Задачи по линерна алгебра, Наум Целакоски, Просветно дело, 1996
3. Комплексна анализа (Зборник на задачи и проблеми), Д.С. Митринович, Београд 1972
4. Математичка анализа II, Будимир Зарич