Проф. д-р Константин Митев, Факултет за медицински науки, Штип

Субспецијалист хирург -трауматолог вработен во Жан Митрев Клиника -Скопје

<embed>
Copy and paste this code to your website.
Copy and paste this code to your website.