Соопштенија

Испит - Руски јазик 2 (UGD_2) - Втора јунска испитна сесија 2021

June 7, 2021

Испитот по предметот Руски јазик 2 (UGD_2) во Втората јунска испитна сесија ќе се одржи на 18.6.2021 година во 12 часот.

Испитот ќе се одржи преку електронската платформа Microsoft Teams. Оваа платформа  може да се користи од различни уреди: компјутери со оперативен систем Windows, Mac, или Linux, паметни телефони и таблети (Android и iOS). 

Microsoft Teams може да се симне и инсталира преку следниов линк: https://teams.microsoft.com/downloads

Испит - Руски јазик 2 (UGD_2) - Прва јунска испитна сесија 2021

June 7, 2021

Испитот по предметот Руски јазик 2 (UGD_2) во Првата јунска испитна сесија ќе се одржи на 11.6.2021 година во 12 часот.

Испитот ќе се одржи преку електронската платформа Microsoft Teams. Оваа платформа  може да се користи од различни уреди: компјутери со оперативен систем Windows, Mac, или Linux, паметни телефони и таблети (Android и iOS). 

Испит - Руски јазик 1 (UGD_1) - Втора јунска испитна сесија 2021

June 7, 2021

Испитот по предметот Руски јазик 1 (UGD_1) во Втората јунска испитна сесија ќе се одржи на 18.6.2021 година во 11 часот.

Испитот ќе се одржи преку електронската платформа Microsoft Teams. Оваа платформа  може да се користи од различни уреди: компјутери со оперативен систем Windows, Mac, или Linux, паметни телефони и таблети (Android и iOS). 

Испит - Руски јазик 1 (UGD_1) - Прва јунска испитна сесија 2021

June 7, 2021

Испитот по предметот Руски јазик 1 (UGD_1) во Првата јунска испитна сесија ќе се одржи на 11.6.2021 година во 11 часот.

Испитот ќе се одржи преку електронската платформа Microsoft Teams. Оваа платформа  може да се користи од различни уреди: компјутери со оперативен систем Windows, Mac, или Linux, паметни телефони и таблети (Android и iOS). 

Консултации

November 4, 2019

Консултации секоја среда и петок од 11 часот на платформата Microsoft Teams.