Проф. д-р Катерина Златановска, Факултет за медицински науки

Оддел за стоматолошка протетика

Канцеларија:

Кампус 3,Текстилно училиште
Телефон ++389 32 550 442

Предмети на додипломски студии:

Клиничка мобилна протетика (тотална протеза)

Клиничка мобилна протетика (парцијална протеза)

Претклиничка мобилна протетика - тотална протеза

Претклиничка мобилна протетика - парцијална протеза

Вовед во стоматолошка протетика

Мобилна протетика - тотална протеза 1

Скелетирана протеза

Стоматолошка керамика

 

 

Консултации со студенти во среда од 10 до 13 часот