Информации

Асс. д-р Ленче Насев

Факултет за музичка уметност

Оддел за Теорија на музиката и музичка педагогија

Кампус 4

Канцеларија 5

Телефон: 032/ 550 - 223

Консултации: петок 8:30-10:00