Информации

 • 1965-1971 Медицински факултет, универзитет „св. Кирил и Методиј“, Скопје,Македонија
 • 1971-1975 Специјализација по невропсихијатрија, Медицински факултет, универзитет „св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
 • 1972 Редовно вработена на клиниката за неврологија, медицински факултет, унив. „св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
 • 1975-1980 Постдипломски студии, магистер
 • 1978 Асистент по невропсихијатрија, медицински факултет, унив. „св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
 • 1980-1983 Докторска дисертација за епилептологија
 • 1986-1990 Доцент по невропсихијатрија, медицински факултет, унив. „св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
 • 1990-1994 Вонреден професор
 • 1991 Шеф на оддел за главоболки и болни синдроми, клиника за неврологија, медицински факултет, унив. „св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
 • 1994-1998 Редовен професор
 • 1998-2002 Реизбор за редовен професор
 • 2004 Шеф на катедрата по неврологија, медицински факултет, унив. „св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
 • 2006 Реизбор за редовен професор
 • 2010 Редовно вработена во Специјална болница “Филип Втори”, Скопје