Асистент м-р Лимонка Лазарова, Факултет за информатика

Катедра за математика и статистика

Канцеларија:

Кабинет бр. / во Кампус 2, втори кат, северно крило
Телефон ++389 32 550 114
Работа со студенти во канцеларија: вторник од 14:00 до 16:00 часот

                                                       среда од 14:00 до 16:00 часот