Доцент д-р Марија Гогова Самоников, Економски факултет

Катедра финансии

Термин за консултации:

вторник 12.00 -14.00 часот во Струмица

среда 12.00 -14.00 часот во Кочани

 четврток 12.00 - 14.00 часот во Штип и Скопје (преку една недела)

Канцеларија:

Кабинет  во Кампус 4 (Економски факултет - 3 спрат)

Телефон ++389 32 550 310

 

Предмети на додипломски студии:

Основи на финансии, Финансиски пазари и институции, Хартии од вредност, Финансиска регулација, Современи финансиски тенденции, Монетарна економија