Проф.д-р Милка Здравковска

Декан

Редовен професор на Факултет за медицински науки при УГД, Штип

Катедра за епидемиологија и јавно здравство

Канцеларија бр.5, ФМН, Кампус 3 (во просториите на ЈЗУ Клиничка болница-Штип, Детско одделение, 3-ти кат)

e-mail: milka.zdravkovska@ugd.edu.mk