Информации

1994-2000 Доктор по општа медицина - универзитет “св. Кирил и Методиј”, Скопје, Р. Македонија.

2000-2002 Лекар во специјалната болница по кардиохирургија “Филип II” Скопје, Македонија

2007 Специјализација по интерна медицина

2007 Специјална болница по хирургија “Филип II” Скопје, Македонија

2010 Доктор на медицински науки, Карлов универзитет, трет медицински факултет, Прага, Чешка република