Виш лектор по шпански јазик м-р Марија Тодорова, Филолошки факултет

Канцеларија

Кабинет бр. 2/3, Кампус 4

Телефон: 032/550-156

Предмети на додипломски студии:

Шпански јазик 1, 2, 3, 4, 5, 6