Доц. М-р Наташа Трбојевиќ

Факултет за Музичка Уметност

Катедра за Дувачки Инструменти и Катедра за Вокално Пеење

Канцеларија:

Кампус 4 - Канцеларија 4

Телефон: 032/ 550 -219