Лаборант Протетичар Павле Апостолоски

Факултет за Медицински Науки

Оддел за Стоматологија и Протетика

Канцеларија:

Кампус 3 (Текстилно Училиште)