Соопштенија

Консултации со студенти

August 16, 2021

Почитувани студенти

Консултациите за сите ваши прашања можете да ги добиете преку електронска пошта: riste.temjanovski@ugd.edu.mk или преку Microsoft Teams - chat опцијата

На сајтот на Е-учење се наоѓаат курсевите за сите предмети кои се застапени на вашите студиски програми:

Транспорт и логистика

Претприемништво

Економска географија

Маркетинг канали