Доц. д-р Сотирија Дувлис, Факултет за медицински науки во Штип

Специјализација: Kлиничка лабораториска генетика

Самостоен истражувач при Институтот за јавно здравје на РСМакедонија, Скопје