Информации

1995 - 1997 Волонтер во Воена болница Скопје , хируршки одделенија

1997 Санитетска служба, Воена академија генерал Михајло Апостолски, Скопје, Македонија

1997 - 2000 Воздухопловна база на АРМ Петровец, лекар по општа медицина во стационарот и воздухопловниот сквадрон , основач на првиот тим за барање ,спасување и аеромедицинска евакуација

2000 - 2004 Универзитет „Св. Kирил и Методиј“, Скопје, Македонија, медицински факултет, специјализација по ортопедија

2000 - 2009 Воена болница Скопје , одделение за ортопедија и травматологија

2002 AO ASIF напреден курс за третман на скршеници , Блед , Р. Словенија

2003 Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија, медицински факултет, запишан на постдипломски студии

2003 EFORT, студиски престој, Универизитетска болница за ортопедија и спортски повреди, Минхен, Германија

2006 AO ASIF базичен курс за артроскопија на колено, Оточец, Словенија.

2007 Стручно специјалистичко усовршување за тотална ендопротеза на колено, ортопедска болница Марибор, Словенија

2008 Polytrauma and damage control orthopaedics, US Army hospital, Bondsteel

2008 Инструкциски курс за ATLS / advanced trauma life support  / Скопје, Македонија.

2008 Стручно специјалистичко усовршување за заден пристап при вградување на тотална ендопротеза на колк, специјална болница за ортопедски болести Бања Лука, БиХ

2008 Завршена обука и сертификат за BATLS / battle advanced trauma life   support, University Hospital Oslo & PPTA international association, Осло, Норвешка

2009 Специјална болница за хируршки болести Филип Втори, Скопје, Македонија