Информации

Виш лектор м-р Снежана Кирова

Филолошки Факултет

Катедра за Англиски јазик и книжевност

Канцеларија:

Кампус 4 - Канцеларија 4

Телефон: 032/ 550 - 175