Информации

Вон. проф. д-р Софија Царчева Шаља

Доктор по стоматолошки науки:  2014г. Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Стоматолошки факултет - Скопје

Магистер по стоматолошки науки: 2009г. Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Стоматолошки факултет - Скопје

Специјалист по ортодонција: 2007г. Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Стоматолошки факултет - Скопје

Доктор на стоматологија: 2002г. Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Стоматолошки факултет - Скопје

Консултации: Четврток од 10-12ч. Кампус 3 - ФМН