Одделение за електронско учење / Универзитет „Гоце Делчев“- Штип
   Факултет за информатика / Информациони системи и технологии
 

Канцеларија:
   Кабинет бр. 21 во Кампус 2, приземје
   ++389 32 550 534