Информации

Помлад Асистент Доктор Светлана Поповска

Факултет за Медицински Науки

Катедра за Анатомија

Канцеларија:

Кампус 3 - Канцеларија 1

e mail: svetlana.popovska@ugd.edu.mk

термин за консултации: петок во 12 часот- кампус 3, канцеларија 1(ФМН)