Доцент д-р Тамара Јованов Марјанова, Економски факултет

Катедра за менаџмент

Научна област - Маркетинг

Канцеларија:

Кампус 4
Телефон ++389 32 550 329

Термини за консултации:

Штип - Вторник 08.30.-16.00

Кочани - Среда 09.30.-14.30

По mail - секој работен ден 08.30 - 16.30 часот