Вон. проф. д-р Томислав Таневски

Музичка Академија

Термин за консултации:

Кабинет 5

Четврток од 14,00 - 15,00ч.

Факултет за образовни науки

Термин за консултации:

Предавална 2

Четврток: од 10,30 - 11,30