Дизајн на пејзажот

Литература:

1. Андоновски Влатко, Пејзаж и дизајн во зелените поњршини, Скопје
2. Прволета Колева, Справочник по парково строителство, София, 1989
3. James Wines., Green Architecture