Теорија на форма и боја

Литература:

1. Ранков.С., Димчев.В., "Рисуване и изобразително изкуство" – София 1980
2. Върбанов.П.,Цветознание" Светлина, цвят и материали и изобразителното изкуство
3. Teorija na forma I boja