Информации

Факултет за медицински науки    

Канцеларија бр. 3

 

Термин за консултации

Понеделник од 09-10 часот, канцеларија број 3, ФМН, се препорачува претходно да се јавите по мејл, заради евентуално голем број студенти или одржување на некој состанок на професорот.