Проф. д-р Вело Марковски

Факултет за медицински науки

Интереси:

- Инфектологија

Канцеларија:

Кампус 3

Канцеларија 8

Термин за консултации: четвротк во 11 часот во ФМН