Проф д-р Верица Илиева

Земјоделки Факултет

Катедра за Растително Производство

Канцеларија:

Кампус 2

Канцеларија 8

Телефон:  032/ 550 - 621

Термин за консултации: понеделник од 9 до 12 часот